ARCHEBU AC ARGAELEDD

Os hoffech chi archebu eich yurt i ffoniwch ni ar 07917 206 994 neu defnyddiwch ein proses archebu ar-lein l isod.

 

1. Gwiriwch argaeledd ar y calendr isod.

2. Taliad gyfwerth â'r swm archebu llawn wrth archebu.

3. Byddwn yn anfon e-bost i gadarnhau ac anfon pecyn croeso sy'n eich galluogi i gynllunio eich gwyliau.

4. Rydym yn annog ein holl westeion i weld ein telerau ac amodau llawn cyn archebu.

 

CALENEDAR ARGAELEDD


 

Yurt Bookings

Mae ein tymor yn rhedeg o Ebrill 3 - Tachwedd 1
Penwythnos : 2 noson
Canol wythnos : 2 - 5 noson
Un wythnos : 7 noson
Gwiriwch mewn o 3pm

GWELD EIN TELERAU AC AMODAU YMA » »

GALLWCH YMWELD A'N TUDALENNAU FACEBOOK A TWITTER AM GYNNIGION ARBENNIG MUNUD OLAF!

Mae'r prosiect hwn wedi derbyn cyllid drwy Gynllun Datblygu Cymru Wledig 2007-2013 sy'n cael ei gyllido gan Llywodraeth Cymru
a Chronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig

menter mon

Yurts Holidays FacebookGlamping Twitter Anglesey Yurts Instagram

Gwyliau Iwrts Môn, Fferm Ty'n Buarth, Dothan, Ty Croes, Sir Fôn LL63 5YA
e-bost: enquiries@angleseyyurtholidays.co.uk • ffôn: 07917 206 994
Dyluniwyd y wefan gan Anglesey Online